Tarvik LUZ NEGRA polüestervaik IP68

Tootekood 13366

Kirjeldus

Polüestervaik 1kg + 60 gr peroksiidi
Ohtlik
H226: Vedelik ja aur on tuleohtlikud
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust
H315: Põhjustab nahaärritust
H332: Kahjulik sissehingamisel
H335: Põhjustab tugevat hingamisteede ärritust
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas
P216: Vältida tolmu gaasi või suitsu
Sisaldab polüestrit ja stüreeni

Kasutusjuhend
Kasuta kindaid, kaitseprille ja -maski
Sega 125 grammi vaiku ja 7 grammi peroksiidi (komplektis olemas), et katta 5 meetrit Dublin profiili
Soovitame paigaldamisel kasutada süstalt.
Laske ventileeritavas kohas kuivada 4 tundi enne profiilile katte paigaldamist.

Tehniline info

  • Bränd LUZ NEGRA
  • Kaitseklass IP68

Saada päring